Home | Sitemap

Grondleggers

Jes en Loek Jansen – van Sprakelaar zijn de grondleggers. Zij passen het gedachtegoed van Marcus eerst en vooral toe op zichzelf, en op hun eigen leven. Met niet aflatende inzet werken zij aan hun eigen groei als mens en die van veel anderen met hen. Samen dragen zij het gedachtegoed van Marcus uit. Vanuit hun werk en inzet zijn er verschillende activiteiten en organisaties tot leven gekomen, waaronder Marcos Training & Opleiding, met de Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut.