Home | Sitemap

Vergoedingen

De Marcos-therapeutische behandeling wordt vergoed door de volgende zorgverzekeraars:

 • Aevitae /ASR
 • Aevitae/VGZ
 • Aevitae/Avero
 • IZA (VGZ)
 • Trias
 • CZ
 • Univé (VGZ)
 • Delta Lloyd
 • OHRA
 • VGZ 
 • ONVZ
 • VvAa (ONVZ)
 • PNOzorg

De hoogte van de vergoeding hangt af van je aanvullende zorgverzekering.
Voor een indicatief overzicht van de huidige tarieven klik hier.  
Raadpleeg in elk geval je polisoverzicht of neem contact op met je zorgverzekeraar.

De IBMT (Internationale Beroepsvereniging van Marcos-therapeuten) zet zich in om Marcos-therapie ook bij andere zorgverzekeraars vergoed te krijgen. Elke verandering waar het gaat om vergoeding van Marcos-therapie door ziektekostenverzekeraars wordt onmiddellijk op deze website bekend gemaakt.

Wat belangrijk is: Marcos-therapie voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.