Home | Sitemap

Links

TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)
De TCZ heeft als doel klachten te behandelen over beroepsbeoefenaren van de natuurlijke gezondheidszorg conform de regels van het formele tuchtrecht.

 

RBCZ (Register Beoefenaren Complementaire Zorg)
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. IBMT maakt deel uit van de psychosociale sector.

 

SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg)
De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten voor integrale en complementaire gezondheidszorg.

 

NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)
De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.

Onderstaande documenten kunt u raadplegen door erop te klikken :
- NRTO Gedragscode Beroep en Bedrijfs- & Gedragscode Consumenten
- NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijfs- & Algemene Voorwaarden Consumenten

 

CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling).

 

IN (Integraal Natuurlijk)
Integraal Natuurlijk is een samenwerkingsverband van een groot aantal beroepsverenigingen van therapeuten in de integraal natuurlijke gezondheidszorg en andere spelers op dit gebied zoals opleidingsinstituten, accreditatie-instituten en vakbladen. IBMT is daar lid van.

 

MT&O (Marcos Training & Opleiding)
Marcos Training & Opleiding biedt opleidingprogramma's aan die tot doel hebben de principes van de Marcos-therapie toe te passen
 

Marcos Centrum
Marcos Centrum is als Belgische vestiging, een vereniging van Marcos-therapeuten, die lezingen en workshops organiseert om via verschillende invalshoeken de mens kennis te laten maken met Marcos-therapie.