Home | Sitemap

Marcos-therapie

Psychosociale begeleiding van mens tot mens

 

Marcos-therapie is een vorm van psychosociale begeleiding volgens de Marcos principes. Het doel van een Marcos-therapeutische behandeling is bewustwording van denk- en gedragspatronen, waarmee je een klacht of probleem onbewust in stand houdt. Er wordt dus gewerkt vanuit de oorsprong van het probleem. Vervolgens wordt er samen met jou een weg uitgestippeld om op een nieuwe, constructieve wijze met deze patronen om te gaan. Uit iedere behandeling volgen duidelijke huiswerkopdrachten, waardoor je zelf de grip op je leven en functioneren kunt opbouwen.

De middelen die de Marcos-therapeut hiervoor gebruikt zijn gesprekstechnieken en spiertesten uit de toegepaste kinesiologie.

Met behulp van deze spiertesten leer je o.a.
· de oorzaak van een klacht of probleem uit te testen
· de basisprincipes van de acupunctuur toe te passen
· gebruik te maken van de relatie voeding - innerlijke mens
· gebruik te maken van technieken in het bewegingsapparaat
· gebruik te maken van bloesemremedies
 

De Marcos-therapeut onderscheidt zich van andere therapeuten doordat hij / zij de cliënt terugbrengt naar het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor zijn leven en het herontdekken van het zelfhelend vermogen dat de mens in zich draagt.

In het onderstaand filmpje wordt in het kort toegelicht wat Marcos-Therapie is:

 

Marcos-therapie: een introductie

 


*Veel gebruikte producten zijn de bloesems of kruidenproducten van Kruiderij Esfythé (zie ook www.esfythe.nl) of voedingssupplementen van Orthica (zie ook www.orthica.nl)